Natuurlijk, een netwerkcoach!


Natuurlijk, een netwerkcoach!‘ is ontstaan in de praktijk van alle dag. Mensen trekken vanuit vrijwillige inzet een tijdje met iemand op. Ze versterken de sociale veerkracht en support van mensen in kwetsbare of lastige omstandigheden.

“Uit onderzoek blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale contacten hebben opgedaan.” Aldus MOVISIE in Effectieve Sociale Interventies (2016)

‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’: Op vrijwillige basis en met een coach op zoek naar support van mensen om ons heen.

Een trektocht van niemand naar iemand, van bitter naar beter, van overleven naar opleven…

Bent u zelf danwel als vrijwilliger of als professional betrokken bij welzijn, preventie of gezondheid van mensen en benieuwd naar de mogelijkheden?

Op de website en community van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ informeren we u over deze aanpak en bieden we ruimte om betrokken te raken of te blijven.

Van de NFACTORY. Voor u. Een sociale uitvinding: voor welzijn-doe-het-zelvers, voor vrijwilligers of betaalde krachten.